Copyright @NukeViet

Cơ cấu tổ chức

 

I.  SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


 

II.  BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

Viện trưởng

TS. Đào Thiện Quốc
ĐT: (084) 835673086
Email: quocdt@inoer.vn; quocdthn@gmail.com

Phó Viện trưởng:

KS. Lê Trung Nghĩa
ĐT: (084) 913211566
Email: nghialt@inoer.vn; letrungnghia.foss@gmail.com

 

III.    HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

TT

Họ tên

Vị trí

1
GS.TS. Nguyễn Thành Độ
Chủ tịch hội đồng
2
TS. Dương Vũ Thúy Ngà
Phó Chủ tịch hội đồng
3
TS. Đoàn Quang Minh
Thành viên
4
TS. Nguyễn Văn Thiên
Thành viên
5
TS. Đỗ Văn Hùng
Thành viên
6
TS. Thái Kim Phụng
Thành viên
7
TS. Đào Thiện Quốc
Thành viên
8
KS. Lê Trung Nghĩa
Thành viên
9
KS. Hoàng Dũng
Thành viên

 

IV.    CÁC BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN

Phòng Hành chính - Kế toán

TT

Họ tên

Vị trí

1
"Đang tuyển"
Phụ trách
2
Đào Quốc Thành
Thành viên

 

Trung tâm nghiên cứu và phát triển TNGDM

  
TT

Họ tên

Vị trí

1
Đào Thiện Quốc
Giám đốc trung tâm
2
Đỗ Văn Hùng
Thành viên - Phụ trách khai thác dự án
3
Đoàn Quang Minh Thành viên
4
Thái Kim Phụng Thành viên

 

Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng TNGDM

TT

Họ tên

Vị trí

1
Lê Trung Nghĩa
Giám đốc trung tâm
2
Nguyễn Văn Thiên
Thành viên - Phụ trách mảng truyền thông
3
Đỗ Thành Nam Thành viên
4
Nguyễn Bảo Yến Thành viên

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây